Healy

De mens vind ik nog altijd een ontzettend boeiend ‘fenomeen’. Ik verdiep me al jaren in allerlei aspecten. Ik weet ook al heel lang dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’.

Mateloos interessant.

In mijn zoektochten kom ik regelmatig informatie tegen die ik ‘zweverig’ vind. Ik mis dan (wetenschappelijke) onderbouwing, ook al realiseer ik me tegelijkertijd dat juist op dat vlak veel zaken niet onderbouwd kunnen worden zoals wij in de Westerse wereld gewend zijn te doen…

In deze zoektocht stuitte ik op Healy. Dit raakte een snaar. Het is een tastbaar apparaatje dat werkt met frequenties in het subtiele energieveld en waarvoor ik de wetenschappelijke onderbouwing voldoende vind. Het is kortom voldoende tastbaar en ongrijpbaar tegelijk.

“Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.” Bron: website Healy.

Uit allerlei ervaringen blijkt wel dat Healy ook op heel veel niet erkende gebieden positieve effecten heeft.

Mateloos interessant.

Wil je meer weten? Lees verder over de praktische kanten van Healy en de theorie. Of meer over energie.

Benieuwd? Ik ook naar jou!