Algemene voorwaarden

Eigen Meerwaarde hanteert een aantal algemene voorwaarden bij opdrachten.

Bij iedere opdracht wordt professioneel en met veel zorg gewerkt aan het behalen van afgesproken doelstellingen en resultaten.

Zowel cliënt als coach zullen de zaken die tijdens een opdracht met elkaar worden gedeeld uitsluitend gebruiken in de opdracht. Beiden partijen verplichten zich dus tot geheimhouding van datgene dat tijdens de looptijd van een opdracht met elkaar wordt gedeeld.

Rapportage aan de opdrachtgever gebeurt altijd met medeweten van de cliënt indien dit niet dezelfde personen zijn.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor loopbaancoaches Noloc. Ik verbind me dus aan de uitgangspunten die Noloc hanteert.