Re-integratie voor UWV-cliënten

Vanuit Hoogbegaafd in bedrijf biedt een team kerntalentenanalisten trajecten aan voor cliënten van het UWV. Kijk voor alle informatie op Hoogbegaafd in bedrijf.

Deze trajecten zijn bestemd voor:

  • Klanten met een AG-uitkering; Het kan dan gaan om een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
  • Klanten met een ZW-uitkering. Dit zijn flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.
  • Klanten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%)
  • Klanten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer een recht op een uitkering op grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%)

Om in aanmerking te komen voor een re-integratiedienst moet je eerst toestemming hebben van het UWV. Samen met het UWV stel je een Werkplan/Plan van aanpak op dat onder andere beschrijft voor wat voor soort traject je in aanmerking komt.

Het UWV onderscheidt verschillende soorten re-integratiediensten:

Modulaire Diensten

  • ‘Participatie interventie’. Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Ook deze dienst biedt ondersteuning aan klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.
  • ‘Praktijkassessment’. Bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.
  • ‘Begeleiding bij scholing’. Voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Werkfit Maken

‘Werkfit maken’ is erop gericht om klanten weer geschikt te maken om het werk te hervatten. Onderdeel van dit traject is in ieder geval een volledige kerntalentenanalyse en een aantal gesprekken. De insteek en aanpak van de gesprekken is maatwerk.

Naar Werk

‘Naar Werk’ bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en jobhunting.

Praktijkassessment

Als nog niet helemaal duidelijk is waartoe je in staat bent of wordt dan kan een praktijkassessment uitkomst bieden. Doel is om inzicht te krijgen in de manier waarop iemand weer naar (regulier) werk kan toewerken.

Benieuwd? Ik ook naar jou!