Coaching individueel

Welke vraag heb je? Waarom ben je op zoek naar een coach? Wat verwacht je? Wat hoop je bereiken?

Ik denk heel graag met je mee!

Mensen lopen regelmatig vast in hun werk of studie(keuze). Vanuit mijn ervaring en expertise kan ik begeleiding bieden. Als coach loop ik, soms letterlijk, een stukje met jouw leven mee. Ik luister naar je, we delen ideeën, gedachten, gevoelens. En komen letterlijk stap voor stap een stuk verder. Ik ben in staat goede vragen te stellen.

Ik combineer coaching vaak met een kerntalentenanalyse. De analyse biedt een prachtig startpunt, met heel vaak nieuwe inzichten. Op basis daarvan voeren we een aantal gesprekken.

“Jij bent de eerste die zo snel zo dichtbij de kern kwam, dat heb ik nog nooit meegemaakt”

Medewerker uit mijn team

Ik bied verschillende vormen aan: gesprekken aan mijn tafel, gesprekken aan jouw tafel, we kunnen wandelen. Ook heb ik goede ervaringen met coaching via digitale wegen: beeldbellen of bijvoorbeeld schriftelijke coaching via email.

Benieuwd? Ik ook naar jou!