Coaching teams

Een kerntalentenanalyse geeft een prachtig inzicht in je persoonlijkheid. Ik krijg steeds meer vragen van en voor teams: hoe werken de verschillende persoonlijkheden op elkaar? Missen we bepaalde kerntalenten? Of hebben we er op een bepaald gebied misschien erg veel? En wat betekent dat? Of: we hebben vorig jaar met methode x gewerkt maar we komen daarmee niet écht verder omdat we onszelf niet één kleur, één hokje of 5 termen voelen.

Steeds meer vragen gaan ook over het koppelen van de strategie van een team aan de diverse kerntalenten. Welke stappen willen we zetten? Wie zetten we waar op in? Hoe komen we waar we willen komen?

Voor dit soort situaties bied ik teamanalyses aan: individuele analyses per teamlid en een analyse van het gehele team.

Een teamanalyse maakt letterlijk van Eigenwaarde Meer waarde.

Een teamanalyse maakt letterlijk van Eigenwaarde Meer waarde. De vraag naar teamanalyses neemt toe én collega kerntalentenanalist Brenda Grifhorst kwam op mijn pad. Zij heeft net als ik inmiddels heel veel bagage. En we vullen elkaar prachtig aan.

Samen hebben wij een missie: “We gunnen iedereen zijn kerntalentenprofiel”. We hebben Organiseer je Kerntalenten opgericht om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties kennis te laten maken met kerntalenten.

Benieuwd? Ik ook naar jou!