Subsidie Nederland leert door voor iedereen van 18+

Let op: de regeling is per 1 augustus opengesteld. Per 2 september is het maximale aantal van 22.000(!) aanvragen in Nederland al bereikt. Voor nu is het dus niet meer mogelijk gebruik te maken van de regeling. Er wordt landelijk gewerkt aan nieuwe mogelijkheden in 2021. Wil je eigenlijk wel aan de slag, neem dan contact op. Misschien zijn er andere mogelijkheden in jouw situatie. Ik denk graag met je mee.

Ben je ouder dan 18 en nog niet met pensioen? En wil je je licht eens laten schijnen op je loopbaan, vanuit welk perspectief dan ook? Van augustus tot eind december 2020 is een subsidieregeling van kracht: Nederland leert door.

Deze regeling biedt een prachtige mogelijkheid. Het mooie daarbij vind ik dat de regeling zo in elkaar zit dat jij je kunt concentreren op de inhoud. De administratieve en financiële afhandeling ligt bij mij als loopbaanadviseur.

Ik heb (vooralsnog) 2 opties:

  1. KernTalentenontdekking met korte rapportage en een adviesgesprek;
  2. Een drietal coachgesprekken.

Onderdeel van beide opties is een arbeidsmarktscan. Deze is een verplicht onderdeel van de regeling. Deze digitale scan bied je inzicht in je drijfveren, waarden en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ik bepaal graag samen met jou welke optie voor de grootste meerwaarde biedt.

Interesse? Neem contact op via ingeborg@eigenmeerwaarde.nl !

Citaat van de website van onze beroepsvereniging Noloc: “De coronacrisis vergt het uiterste van werkend Nederland. De afgelopen maanden zijn er reeds grote investeringen gedaan om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden. Ter ondersteuning van de inspanningsverplichting voor werkgevers die in aanmerking komen voor NOW 2.0 om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, komt het kabinet met een crisispakket NL Leert Door waarvoor in totaal 50 miljoen euro beschikbaar is. Subsidie voor ontwikkeladvies maakt onderdeel uit van dit crisispakket. Het doel is om 20.000 ontwikkeladviezen mogelijk te maken. Daarnaast is er vanaf het najaar de mogelijkheid (online) scholingsactiviteiten te volgen. Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te ondersteunen, stelt het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar.”