Samenwerking

Samenwerken vind ik ontzettend leuk, omdat het meerwaarde oplevert. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die ik begeleid.

Een teamanalyse maakt letterlijk van Eigenwaarde Meer waarde. De vraag naar teamanalyses neemt toe én collega kerntalentenanalist Brenda Slagter kwam op mijn pad. Zij heeft net als ik inmiddels heel veel bagage. En we vullen elkaar prachtig aan. Wij hebben samen een missie: “We gunnen iedereen zijn kerntalentenprofiel”. We hebben Organiseer je Kerntalenten opgericht om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties kennis te laten maken met KernTalenten. Alle informatie is beschikbaar op Organiseer je Kerntalenten.

Om ook hoogbegaafde volwassenen met een AG- of ZW-uitkering te kunnen helpen is Hoogbegaafd in bedrijf opgericht: een collectief van kerntalentenanalisten gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Hoogbegaafd in bedrijf heeft met het UWV een raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van reintegratiediensten.

Ik ben secretaris van onze Beroepsvereniging KernTalentenanalisten Nederland