Beelddenken is?

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen. Beelddenken is ruimtelijk denken. Informatie komt gelijktijdig binnen. Een beelddenker overziet daardoor snel het geheel en werkt vanuit daar naar (creatieve) deeloplossingen. Beelddenkers denken associatief en overzien meer het geheel van de dingen. Ze leggen verbanden, nemen soms grote denkstappen en voegen eigen ervaring en kennis toe.

Er zijn ook mensen die denken in taal: woorden en begrippen. Deze mensen werken vaak vanuit details naar overzicht.

Deze verschillende manieren van denken maken in situaties waarin mensen samenwerken nogal verschil. En regelmatig leidt dit verschil tot onbegrip. Terwijl elke manier van denken voordelen heeft én nadelen. De kunst is om samen te werken vanuit begrip en in de samenwerking een rol te pakken die juist meerwaarde levert. Een beelddenker is bijvoorbeeld heel geschikt in een brainstorm!

Ook bij ‘leren’ maakt de manier van denken nogal veel verschil. Iedereen gebruikt de trits: opnemen, verwerken, onthouden en gebruiken. De manier waarop verschilt. Als je rekening houdt met die verschillen, kun je ervoor zorgen dat jouw boodschap op een ‘goede manier’ aankomt bij een ander. En andersom.

Belangrijk dus om bij stil te staan.